SRCM HAZOP BRZO ATEX TRIPOD Bowtie Veiligheidsstudie

Het adviesbureau voor BRZO en ARIE ondersteuning, HAZOP en LOPA studies,  What-If analyses, Bowtie Analyses, SIL classificatie en verificaties, Trainingen op gebied van procesveiligheid, Ongevallenonderzoek (TRIPOD ), ATEX,  Advies Gevaarlijke Stoffen, Audits, Inspecties.

Safety and Risk Consultancy Meesters (SRCM) is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven die gevaarlijke chemische stoffen verwerken, opslaan en/of  transporteren. Er wordt ondersteuning geboden bij het verbeteren van  de veiligheid- en milieuprestaties zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving op dit gebied (ARBO, ARIE, BRZO, Wet Milieubeheer). De doelstelling is om doelgerichte, deskundige ondersteuning te geven op een klantvriendelijke manier.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken en innovatieve software pakketten (PHA-Pro, BowtieXP, Investigator 3, Stoffenmanager).

Verschillende tevreden klanten gingen u al voor.